Враќање и право на повлекување

Враќања и услови

1. Врати за производство на дефекти.

Корисникот може да се врати на THE INDIAN FACE, кој било производ што претставува производствен дефект. Имајќи ја предвид природата на договорените производи, Корисникот ќе има период од еден месец до кој ќе комуницира THE INDIAN FACE недостаток на сообразност со нив. Ако овој период е надминат, сите оштетувања ќе ги преземе Корисникот.

За да го официјализирате повратот, Корисникот мора да контактира THE INDIAN FACE во период од еден месец, до адресата за контакт @ theindianface .com, означувајќи го производот или производите што треба да се вратат, приложена фотографија и детален список на дефекти пронајдени во него

Еднаш THE INDIAN FACE ја прими комуникацијата од Корисникот, ќе ве извести во рок од 3-5 работни дена дали да го вратите производот или не. Во случај враќањето да продолжи, THE INDIAN FACE Willе му покаже на Корисникот начинот на собирање или испраќање на неисправен производ во нивните канцеларии / магацини.

Секој производ што треба да се врати мора да биде неупотребен и со сите свои етикети, амбалажа и, доколку е соодветно, документација и оригинални додатоци што доаѓаат со него. Ако Корисникот не продолжи на овој начин, THE INDIAN FACE го задржува правото да одбие враќање.

Откако производот ќе се прими и ќе бидат проверени дефектите, THE INDIAN FACE ќе му овозможи на Корисникот да го замени производот со друга идентична карактеристика, освен ако оваа опција не е објективно невозможна или непропорционална за THE INDIAN FACE.

Во случај ако поради недостаток на залиха, друг производ со идентични карактеристики не може да се испорача, Корисникот може да избере да го раскине договорот (т.е. враќање на уплатените износи) или да побара испорака на друг модел што Корисникот доброволно избира.

Испораката на производот со идентични карактеристики или новиот модел што корисникот ќе го избере, како што е соодветно, ќе се изврши во наредните 3-5 работни дена од датумот на кој THE INDIAN FACE Корисникот ќе ја потврди замената на неисправниот производ или пратката на новиот модел.

Замената, испраќањето на нов модел или раскинувањето на договорот нема да значи дополнителни трошоци за Корисникот.

Ако Корисникот го раскине договорот, THE INDIAN FACE ќе изврши враќање на целата сума исплатена на Корисникот за купување на неисправен производ.

THE INDIAN FACE ги известува Корисниците дека терминот за враќање на уплатените износи ќе зависи од начинот на плаќање што Корисникот би го користел при купување на производот.

2. Повлекување.

Во случај Корисникот да не е задоволен од производите примени по негова нарачка, Корисникот, во согласност со Општиот закон за одбрана на потрошувачите и корисниците, ќе има период од четиринаесет (15) календарски денови за враќање на тоталитетот на нарачката или, ако сакате, можете да вратите кој било од производите што ја сочинуваат вкупната нарачка и сите без казна и без потреба да ги наведете причините.

Сепак, Корисникот мора да ги сноси директните трошоци за враќање на THE INDIAN FACE, без оглед дали ќе ја вратите нарачката во целост или ќе решите да вратите само некои од производите во нарачката.

За да го официјализирате повратот, мора да контактирате THE INDIAN FACE на адреса контакт @ theindianface .com, со испраќање на пополнет образец за повлекување, кој е прикачен на овие Услови и правила, како АНЕКС 1. По добивањето на споменатата комуникација, THE INDIAN FACE Willе го наведе начинот на испраќање на нарачката до нејзините канцеларии или магацини.

THE INDIAN FACE не е одговорна за курирската компанија што Корисникот ја ангажира да ја врати нарачката. Во оваа смисла, THE INDIAN FACE му препорачува на Корисникот тоа бараат курирската компанија да ви обезбеди доказ за испорака штом курирот го депонира производот во канцелариите на THE INDIAN FACE, така што Корисникот е свесен дека производот е правилно доставен до THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE не е одговорна за адресата каде што Корисникот ја испраќа нарачката за враќање. Секогаш треба да биде наша канцеларија во случајот на Европа. Ако немавме потврда за испорака и корисникот не достави потврда за испорака, THE INDIAN FACE нема да биде одговорен за загубата и ќе биде корисникот кој ќе мора да ја побарува транспортната компанија што склучи договор.

Трошоците за враќање на нарачката (како што се трошоците за испорака преку курирските компании) ќе бидат на товар на корисникот.

Производот мора да биде неискористен и со сите негови етикети, амбалажа и, кога е соодветно, документација и оригинални додатоци што доаѓаат со него. Ако Корисникот не постапи на овој начин или ако производот претрпел било каква штета, Корисникот прифаќа дека производот може да претрпи амортизација или тоа THE INDIAN FACE враќањето може да биде одбиено.

Еднаш THE INDIAN FACE проверете дали нарачката е во добра состојба, THE INDIAN FACE ќе продолжи да ги врати вкупните износи платени од Корисникот.

Ако Корисникот одлучи да ја врати нарачката во целост, THE INDIAN FACE ќе му ги врати на Корисникот сите суми што тој би ги платил и ако само вратил некој од производите, ќе се врати само делот што одговара на тие производи.

THE INDIAN FACE ги известува Корисниците дека терминот за враќање на уплатените износи ќе зависи од начинот на плаќање што Корисникот би го користел при купување на производот. Во секој случај, THE INDIAN FACE ќе ги врати платените износи што е можно поскоро и, во секој случај, во рок од 14 календарски дена од денот на приемот на вратениот производ.

Политика за размена на производи

THE INDIAN FACE не ја прифаќа промената помеѓу производот купен од Корисникот за друг производ што се нуди на Интернет-страницата.

Во случај Корисникот да сака да ја промени промената на производот, тие мора да го искористат своето право на повлекување во однос на истото, утврдено во точка 6.2 и последователно да го купат новиот производ што го сакаат.