Услови и правила

Услови и правила

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ОВОЈ УСЛОВИ ВНИМАРНО

Овие општи услови експлицитно ги регулираат односите што произлегуваат помеѓу Indicom Europa 2015 sl (Компанија која е сопственик на трговската марка The Indian Face) со регистрирана канцеларија во Кале Зурбано 41, Бајо Искејерда 28010, Мадрид и со CIF ESB87341327 и трети лица (во натамошниот текст „Корисници“) кои се регистрираат како корисници и / или купуваат производи преку онлајн продавницата на страницата официјална веб-страница на The Indian Face (http://www.theindianface.com", во понатамошниот текст" Продавница ").

2. ОБВРСКИ НА КОРИСНИЧКИТЕ

2.1 Корисникот се согласува, општо, да ја користи продавницата, да ги набавува Производите и да ги користи секоја од услугите на продавницата вредно, во согласност со законот, моралот, јавниот ред и одредбите од овие Општи услови, а исто така мора да се воздржите од нивно користење на кој било начин што може да го наруши, оштети или наруши нормалното работење и уживање во продавницата од страна на Корисниците или што може да повреди или да предизвика оштетување на стоките и правата на The Indian Face, неговите добавувачи, Корисниците или воопшто на која било трета страна.

3. ПРОИЗВОДИ И ЦЕНИ

3.1 The Indian Face го задржува правото да одлучи, во секое време, за Производите што им се нудат на корисниците преку продавницата. Конкретно, може во секое време да додаде нови производи на понудените или вклучени во продавницата, се подразбира дека освен ако не е поинаку предвидено, со таквите нови производи ќе се регулира според одредбите на овие Општи услови. Исто така, го задржува правото да престане да обезбедува или олеснува пристап и употреба во кое било време и без претходно известување за која било од различните класи на производи понудени во продавницата.

3.2 Производите вклучени во продавницата ќе одговараат на најсигурен можен начин што технологијата за веб-приказ им овозможува на понудените производи. Карактеристиките на Производите и нивните цени се појавуваат во Продавницата. Цените наведени во продавницата се во евра и не вклучуваат ДДВ, освен ако не е поинаку наведено.

4. ПОСТАПКА И НАЧИН НА ПЛАА OFЕ НА ПРОИЗВОДИ

4.1 Во максимум период од дваесет и четири (24) часа, The Indian Face ќе испрати е-пошта до Корисникот, потврдувајќи го купувањето. Рече е-пошта ќе додели референтен код за набавка и ќе ги детализира карактеристиките на Производот, нејзината цена, трошоците за испорака и деталите за различните опции за плаќање на Производите до The Indian Face.

4.2 Корисникот кој набавува производ преку Продавницата мора да ја изврши исплатата преку платните системи, кои се специфично детализирани во продавницата.

4.3 Индиком Европа 2015 г. ќе ги архивира електронските документи во кои е формализиран договорот, испраќајќи копија до Корисникот откако ќе се изврши купувањето. Договорот ќе биде на шпански јазик.

4.4 Потврдата за нарачката испратена од The Indian Face не важи како фактура, само како доказ за купување. Соодветната фактура ќе биде испратена заедно со Производот.

5. ПРАВО НА ПОДНЕСУВАЕ

5.1 Корисникот има право на повлекување со кое може да контактира The Indian Face преку е-пошта на следната адреса: контакт @ theindianface.com и оддалеченост од набавка во период не подолг од седум (7) работни дена, сметано од приемот на производот. Производот мора да се испрати заедно со образецот за враќање, соодветно пополнет и копија од испораката или фактурата, соодветно пополнета, на штета на корисникот-купувач директната цена на враќање на производот. Речено враќање ќе се изврши во согласност со упатствата The Indian Face Информирајте го Корисникот како одговор на нивното известување за вежбата за повлекување. Корисникот мора да го врати Производот во рок од најмногу седум (7) дена од денот The Indian Face наведете ја формата на враќање.

5.2 Повлекувањето подразбира враќање на исплатената сума. За ова, клиентот мора да го наведе на повратниот лист бројот и носителот на кредитната картичка на кој The Indian Face Мора да ја извршите уплатата. Терминот за наведената исплата ќе биде утврден во законот.

5.3 Правото на повлекување не смее да се остварува кога Производот не се врати во оригиналното пакување и кога производот не е во добра состојба.

6. УСЛУГИ ЗА ПРИРАЧНИК

6.1 За секој инцидент, тврдење или остварување на нивните права, Корисникот може да испрати е-пошта на адресата за контакт @ theindianface. Ком.

7. УСЛУГА ЗА ДОМОВНА ДАЛИ

7.1 Територијалниот обем на продажба преку Продавницата е исклучиво за територијата на Европската унија, така што услугата за испорака ќе биде само за таа територија. Производите купени преку Продавницата ќе бидат испратени до адресата за испорака што Корисникот укажува откако е извршена потврда за исплата, а максималниот рок на испорака е триесет (30) дена утврден по дифолт во законот.

7.2 Услугата за испорака на The Indian Face Се спроведува во соработка со различни логистички оператори со признат престиж. Нарачките нема да бидат доставени во PO Box или во хотели или други не-постојани адреси.

7.3 Цената на пратките не е вклучена во цената на Производите. За време на купувањето на производот, Корисникот ќе биде информиран за точната цена на испорака.

8. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

8.1 Корисникот признава дека сите елементи на Продавницата и на секоја од производите, информациите и материјалите содржани во нив, брендовите, структурата, селекцијата, аранжманот и презентирањето на нејзината содржина и компјутерските програми што се користат во односите со нив, тие се заштитени со нивните права на интелектуална и индустриска сопственост The Indian Face или на трети страни, и дека Општите услови не му ги припишуваат во однос на споменатите права од индустриска и интелектуална сопственост друго друго право од оние кои се конкретно предвидени во истото.

8.2 Освен ако не е овластено од The Indian Face или, како што може случајот, има соодветни права од трети лица, или освен ако тоа не е законски дозволено, Корисникот не смее да репродуцира, трансформира, менува, расклопува, инженер со обратна насока, дистрибуира, изнајмува, позајмува, става на располагање, или да дозволи пристап до јавноста преку која било форма на јавна комуникација на кој било од елементите наведени во претходниот став. Корисникот мора да ги користи материјалите, елементите и информациите до кои пристапува преку употреба на Продавницата само за свои потреби, принудувајќи се да не изврши, директно или индиректно, комерцијална експлоатација на материјалите, елементите и информациите добиени преку истото

8.3 Корисникот мора да се воздржи од избегнување или манипулирање со техничките уреди основани од The Indian Face или од трети страни во Продавницата.

9. ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

9.1 Во согласност со законот 15/99 ЛОПД, ве известуваме дека вашите лични податоци и други информации обезбедени преку формуларот за регистрација, како и дека од извршените трансакции, ќе бидат вклучени и чуваат во досие за лекување, во сопственост на The Indian Face, сè додека не се бара нејзино откажување. Третманот ќе биде наменет за развој и извршување на продажбата, персонализирано внимание на производите и услугите што ги стекнува и подобрување на споменатото внимание, како и промоција на сопствени производи и услуги и на оние на трети компании поврзани со The Indian Face.

Исто така, вие сте информирани дека вашите податоци ќе бидат ставени на располагање на придружните компании за наведените цели / The Indian Face Willе ги третира овие податоци со најголема доверливост, како единствен и ексклузивен примател на истите, а не правење задачи или комуникации на трети страни, освен оние што се наведени во тековните регулативи.

Корисникот изрично го овластува упатувањето, дури и преку електронски средства, од The Indian Face и од гореспоменатите субјекти, комерцијални комуникации и промотивни понуди и натпревари. □ да, прифаќам.

9.2 Корисникот може во секое време да ги оствари правата на пристап, исправање, спротивставување или откажување со контактирање The Indian Face, преку е-пошта за контакт со @ theindianface.com, приложување копија на вашиот NIF или документ за идентификација за замена.

9.3. Одговорите означени со * во формуларот за регистрација се задолжителни. Вашата не-одговор ќе спречи да се изврши набавка на избрани производи.

10. ПРАВИЛНИЦИ

10.1 The Indian Face Тоа ќе ја олесни употребата на лични лозинки за корисникот кој се регистрира како таков на веб-страницата. Овие лозинки ќе се користат за пристап до услугите дадени преку Интернет-страницата. Корисникот мора да ги чува лозинките под нејзина единствена одговорност во најстрога и апсолутна доверливост, претпоставувајќи, според тоа, колку штети или последици од кој било вид произлегуваат од прекршувањето или откривањето на тајната. Од безбедносни причини, лозинката за телематскиот пристап до услугите поврзани со веб-страницата може да биде изменета во секое време од страна на корисникот. Корисникот се согласува да го извести The Indian Face веднаш секоја неовластена употреба на вашата лозинка, како и пристап од неавторизирани трети страни до неа.

11. КУКИ

11.1 The Indian Face користи колачиња со цел да ги подобри своите услуги, да ја олесни навигацијата, да ја одржува безбедноста, да го потврди идентитетот на Корисникот, да го олесни пристапот до личните преференции и да ја следи нивната употреба на Продавницата. Колачињата се датотеки инсталирани на хард дискот на компјутерот или во меморијата на прелистувачот во папката претходно направена од оперативниот систем на корисникот за да ве идентификуваат.

11.2 Ако Корисникот не сака колаче да биде инсталирано на неговиот хард диск, тој мора да ја конфигурира својата програма за прелистување на Интернет за да не ги прими. Исто така, Корисникот може слободно да ги уништи колачињата. Во случај Корисникот да одлучи да ги деактивира колачињата, квалитетот и брзината на услугата може да се намали, па дури и ќе го изгуби пристапот до некои од услугите понудени во продавницата.

12. ПРИМЕНА ЗАКОН И ЈУРИЗДИКЦИЈА

Овие општи услови се регулирани со шпанскиот закон. Секоја контроверзија што произлегува од толкувањето или извршувањето што може да се појави во однос на валидноста, толкувањето, исполнувањето или решението на овој договор ќе биде доставено до надлежноста и конкуренцијата на судовите и трибуналите на градот Мадрид, откажувајќи се од каква било надлежност што може да одговара на Корисникот, под услов важечкото законодавство да го дозволи тоа.